I 108 nomi di Durga

06.07.2018

 • SATI

 • SADHVI

 • BHAVAPRITA

 • BHAVANI

 • BHAVAMOCHANI

 • ARYA

 • DURGA

 • JAYA

 • ADHIA

 • TRINETRI

 • SHULDHARINI

 • PINAKDHARINI

 • CHITRA

 • CHADAGHANTA

 • MAHATAPAH

 • MANAH

 • BUDDHIH

 • AHNKARA

 • CHITTARUPA

 • CHITA

 • CHITIH

 • SARVAMANTRAMAYI

 • SATTA

 • SATYANANDAKARUPINI

 • ANANTA

 • BHAVINI

 • BHAVYA

 • BHAUYA

 • ABHAVYA

 • SADAGATIH

 • SHAMBAVI

 • DEVAMATA

 • CINTA

 • RATNAPRYA

 • SARVAVIDA

 • DAKSHAKANYA

 • DAKSHAGYAVINASHINI

 • ADARNA

 • ANEKVARNA

 • PATLI

 • PATLAVATI

 • PATTAMBARPARIDHANA

 • KALAMNJRRANJINI

 • AMEYAVIKRAMA

 • KRURA

 • SUNDARI

 • SURSUNDARI

 • VANDURGA

 • MATADHGI

 • MATADHGAMUNIJITA

 • BRAHNI

 • MAHESWARI

 • ENDRI

 • KOOMARI

 • VAISHNAVI

 • CHAMUNDA

 • VARAHI

 • LAKSHMIH

 • PURUSHAKUTI

 • VIMALA

 • UTKARSHINI

 • GYANI

 • KRIYA

 • NITYA

 • BUDDHIDA

 • BAHULI

 • BAHULPREMA

 • SARVAVAHNAVAHNI

 • MAHISHASURAMARDINI

 • MADHUKAITBHAHNTRI

 • CHANDAMUNDAVINASHINI

 • SARVASURVINASHA

 • SARVADANAUGHATINI

 • SARVASURVINASHINI

 • SARVASHASTRAMAYA

 • SATYA

 • SARVASTRADHARINI

 • ANEKSHASTRAHSTA

 • ANEKSHASTRADHARINI

 • KUMARI

 • EKAKANYA

 • KAISHORI

 • YUVATI

 • YATIH

 • APRAUTA

 • PRAUTA

 • VUDDHAMATA

 • BALPRADA

 • MAHODARI

 • MUTKIKESHI

 • GORARUPA

 • MAHABALA

 • AGNINAGVALA

 • RAUDAMUKTI

 • KALARATRI

 • TAPSVINI

 • NARAYANI

 • BHADRAKALI

 • VISHNUMAYA

 • JALODARI

 • SHIVADUTI

 • KARALI

 • ANANTA

 • PARAMESWARI

 • KATYAYANI

 • SAVITRI

 • PRATISHA

 • BRAHMAVADINI

LadyDeath75